009 ทำทุกอย่างเพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน โดยการประสานมือทุกคนร่วมกันเพื่อสร้างความรวยมั่งคั่งไปด้วยกัน
009 เริ่มจากการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพวกเราผู้บริโภค! และจากการร่วมมือของบริษัทห้างร้านต่างๆมากมาย รวมถึงการขายข้ามพรมแดน โดยการตอบแทนผู้บริโภค เพื่อที่จะทำให้การบริโภคเอื้อประโยชน์ให้เกิด "การร่วมมือสร้างสรรค์ การร่วมแบ่งปัน และความรวยมั่งคั่งร่วมกัน" ของทุกคน
เป็นความบังเอิญ 009 ได้สร้างระบบแฟลตฟอร์มที่ใช้ได้ทั่วโลกโดย "การเอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิก" เพื่อช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตที่มั่งคั่งรุ่งเรืองในระยะยาว
สงวนลิขสิทธิ์โดย © 009 International
หน่วยเทคนิค: Taiwan Cloud World Co., Ltd.
009 TH
Logo